Je zult er vast weleens tegenaan lopen: je hebt een cliënt die niet alles (meer) goed begrijpt. Jullie hebben een zorg- of behandelplan opgesteld en willen dat met cliënt ter goedkeuring bespreken. Maar snapt cliënt wel wat het inhoudt? En overziet hij de gevolgen van het plan? Als cliënt dit niet of onvoldoende overziet is hij ter zake wilsonbekwaam. Hij moet dan vertegenwoordigd worden. Dat kan door een familielid in de eerste of tweede graad. Maar is die er niet, dan moet er een mentor komen. In deze webinar leer je wat een mentor voor de cliënt doet en wat het voor jou betekent.
Daarnaast vertellen we hoe mentoren van Mentorschap Nederland zich onderscheiden van andere mentoren.